SOLIDWORKS

·

SolidWorks  гэж юу вэ?
SolidWorks  програм нь автоматжуулсан зураг төсөл (CAD), инженерийн шинжилгээ, тооцоо (CAE), програмын удирдлагатай тоног төхөөрөмжийн (CAM) үйлдвэрлэлтэй салшгүй холбоотой дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэдээллийн технологийн дэвшлийг илэрхийлсэн програм хангамжийн нэг юм.
Автоматжуулсан үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний амьдралын циклийг бий болгох, салшгүй холбоо бүхий Windows үйлдлийн системтэй харилцан уялдаатай интерактив баримтыг бүрдүүлэх технологи юм. Дэлхийн зах зээлд энэхүү бүтээгдэхүүний гурван төрөл болох SolidWorksSolidWorks Professional, SolidWorks Premium хэрэглээнд байна.
SolidWorks Corp (АНУ) нь 1993 онд үүсгэн байгуулагдаж 1995 онд SolidWorks-ийг анхны хувилбарыг Microsoft Windows үйлдлийн системд зориулан гаргасан цагаас хойш өнөөг хүртэл хурдацтай хөгжсөөр байна.

My photo
Дархан-Уул аймаг дахь ДаТИС-ийн Машин Үйлдвэрлэл Технологич Инженер ангийн төгсөгч С.Ганхүү

ONLINE CONTACTS

Popular Posts