Bike Stem

10 July, 2012 ·

SolidWorks 2012 - ыг сарын өмнөөс хэргэлж үзлээ их олон давуу талтай төгс гэж хэлж болхуйц болгожээ. SolidWorks програмыг судалдаг залуусдаа хандаж хэлхэд SW 2012 сонго гэж зөвлөх байна.


My photo
Дархан-Уул аймаг дахь ДаТИС-ийн Машин Үйлдвэрлэл Технологич Инженер ангийн төгсөгч С.Ганхүү

ONLINE CONTACTS

Popular Posts