SolidWorks Spur gear drive

21 April, 2012 ·

Цилиндр араан дамжуулга хөдөлгөөний  чиглэлийг өөрчлөх зориулалттай механизм.Solidworks дээр зурсан эд анги, барилга байгууламжыг доторх бүх л зүйлийг walk through камерын ашиглан цөмд нь харж болхуйц болгожээ.

My photo
Дархан-Уул аймаг дахь ДаТИС-ийн Машин Үйлдвэрлэл Технологич Инженер ангийн төгсөгч С.Ганхүү

ONLINE CONTACTS

Popular Posts