SolidWorks Spur gear drive

21 April, 2012 ·

Цилиндр араан дамжуулга хөдөлгөөний  чиглэлийг өөрчлөх зориулалттай механизм.Solidworks дээр зурсан эд анги, барилга байгууламжыг доторх бүх л зүйлийг walk through камерын ашиглан цөмд нь харж болхуйц болгожээ.

SolidWorks cover

20 April, 2012 ·

SolidWorks 2011 Bicycle

19 April, 2012 ·

This bicycle is mine i use it so draw myself now if you enjoy my bicycle models   Click like     Хамгийн их хугацаа зориулсан бүтээл өөрийн дугуй байлаа.
SOLIDWORKS

·

Solidworks 3D график дизайн. Залуусдаа энэхүү програмыг сонирхон суралцаасай гэсэн үүднээс товч ойлготыг хүргэж байна

My photo
Дархан-Уул аймаг дахь ДаТИС-ийн Машин Үйлдвэрлэл Технологич Инженер ангийн төгсөгч С.Ганхүү

ONLINE CONTACTS

Popular Posts